Onderhoud en inspectie van grote installaties.
Uw zorg wordt onze zorg!
Installatiebedrijf HTB
Weidemolen 30
1703 TB Heerhugowaard

Inspecties scope 7a

Inspecties scope 7a

Informatie over de Scios regelgeving

Brandstoftoevoerleidingen dienen onderworpen te worden aan inspecties, zoals de scope 7a. Welke Scios keuring verplicht is voor uw installatie, is afhankelijk van verschillende facetten. De specialisten van HTB staan klaar voor het uitvoeren van een keuring aan uw gasleiding volgens de Scios regeling. Denk aan een scope 7c of scope 7a keuring. Bent u benieuwd naar wat een keuring van uw gasleiding u aan prijs gaat kosten? Of bent u benieuwd naar de Scios regelgeving aangaande scope 7c? Neem contact met ons op voor meer informatie over onze inspecties, zoals de scope 7a die verplicht is.

Wat we controleren tijdens inspecties scope 7a

Bij een periodieke inspectie wordt gecontroleerd of uw brandstoftoevoerleidingen nog in een zodanige staat verkeren, dat deze aan de geldende eisen inzake veiligheid en milieu voldoen. Denk aan het inspecteren van de leiding, de functionaliteit van de afsluiters, de afstelling van de gasdrukregelapparatuur en de beveiligingsapparatuur. Ook inspecties op dichtheid van de leiding en het detecteren van eventuele lekken behoren tot onze controle. Indien gebreken worden aangetroffen bent u verplicht zo snel mogelijk herstel- of onderhoudswerkzaamheden uit te laten voeren. Lees verder voor meer informatie.

Scios keuring verplicht?

Binnen de Scios regelgeving zijn verschillende soorten inspecties opgenomen. Dit is gedaan omdat een inspectie aan een brandstofleiding geheel afwijkt van een inspectie aan een stooktoestel bijvoorbeeld. Binnen de Scios regelgeving is scope 7 afgeleid voor brandstoftoevoerleidingen. Deze is vervolgens onderverdeeld in:

  • Scope 7a
  • Scope 7b
  • Scope 7c

Ongeacht welke, een Scios keuring is verplicht. Lees verder om te ontdekken welke keuring uw gasleiding volgens Scios behoeft.

Gebouwbeheersysteem

Wanneer welke keuring?

Scope 7a is in sommige gevallen verplicht voor bouwgebonden toepassingen. Daarnaast is deze Scios keuring verplicht voor industriële toepassingen met een gasdruk < 0,5 bar (= < 500 mbar). Voor deze installaties in gebouwen gelden de in het Bouwbesluit aangewezen normen NEN1078, NEN8078, de praktijkrichtlijn NPR3378 en de EN1775. Scope 7b is van toepassing voor leidingen voor industriële toepassingen met een gasdruk > 0,5 bar (= > 500 mbar). Hiervoor geldt de vanuit het Bouwbesluit aangewezen norm NEN15001 en de NEN2078. Scope 7c is alleen van toepassing voor olieleidingen. Vraag ons naar welke keuring en prijs voor u verplicht zijn.

Voor al uw verplichte inspecties, zoals de scope 7a

Volgens de Nederlandse wetgeving en de Scios regelgeving zijn inspecties, zoals een keuring aan uw gasleiding (de scope 7a), verplicht. Wilt u meer weten over bijvoorbeeld scope 7c? Schakel hiervoor HTB in. Bel naar 072-7435368 of stuur een e-mail naar info@HHTB.eu. Wij bespreken graag welke inspecties op uw installaties verplicht en van toepassing zijn.

    Meer info?