Onderhoud en inspectie van grote installaties.
Uw zorg wordt onze zorg!
Installatiebedrijf HHTB
Weidemolen 30
1703 TB Heerhugowaard

Inspecties en onderhoud verwarming toestel

Inspecties en onderhoud verwarming toestel

Verwarming en stook installaties

Ruim 25 jaar ervaring met onderhoud en inspecties van verwarming en stookinstallaties.

Energie advies voor besparing door middel van kleine investeringen en of aanpassingen aan uw installaties!!! Periodieke Inspectie en onderhoud van stookinstallaties en brandstofleidingen en emissiemetingen zijn door de overheid verplicht. De technische regelgeving voor het uitvoeren van inspecties, onderhoud en emissiemetingen is ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties.

Waarom inspecties, onderhoud en emissiemetingen?

Goed functionerende stookinstallaties verbruiken minder energie, zijn veiliger, beperken de emissie en bieden een hogere bedrijfszekerheid. Dat leidt tot een directe kostenbesparing voor de eigenaar.

Periodiek Onderhoud (PO)

Onder periodiek onderhoud verstaan we alle werkzaamheden die zijn gericht op het handhaven van de juiste werking, veiligheid en toelaatbare emissie van de installatie.

Periodieke Inspectie (PI)

Onder periodieke inspectie verstaan we alle werkzaamheden die aantonen dat de stookinstallatie voldoet aan de wettelijke eisen ten aanzien van veiligheid, rendement en emissies.

De Eerste Bijzondere (EBI)

De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) is een belangrijke basis voor de effectieve uitvoering van inspectie en onderhoud. Bovendien wordt door het uitvoeren van inspecties en goed onderhoud voldaan aan de eisen van de overheid én van verzekeraars. Periodieke inspectie is bedoeld als controle op de onderhoudstoestand van de stookinstallatie, waartoe ook de brandstofleiding wordt gerekend. De inspectie van een stookinstallatie is wettelijk verplicht wanneer het vermogen boven de 100KW (een door de overheid gestelde) grens komt.

De overheid schrijft voor dat inspecties (keuringen) moeten worden uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Zo kan worden aangetoond dat een stookinstallatie optimaal functioneert. Wanneer uit een inspectie volgt dat onderhoud of reparatie moet worden uitgevoerd, is dat wettelijk verplicht. Met onze technische service bent u ervan verzekerd dat uw gebouw  is voorzien van een goed werkende installatie. Deze worden op een vakkundige wijze door ons onderhouden.

Verwarming – Stooktoestellen Merken:

Remeha / Nefit / Atag / AWB / Benraad / Bosch / Buderus / Intergas / Itho Daalderop / Junkers / Radson / Rendamax / Vaillant / Viessman / Weishaupt / Monarch / Wolf / Mark.

Gasbranders Merken:

Clysan / Riello / Viessman / Weishaupt / Dreizler / elco .

Lucht heaters Merken:

Benraad / Brink / Mark / Reznor / Stork / Mark / Universum / Winterwarm.

Meer info?