Onderhoud en inspectie van grote installaties.
Uw zorg wordt onze zorg!
Installatiebedrijf HTB
Weidemolen 30
1703 TB Heerhugowaard

Scios-gecertificeerd bedrijf?

Scios-gecertificeerd bedrijf?

Nog niet officieel Scios-gecertificeerd

Officieel is ons bedrijf nog niet scios-gecertificeerd, maar wij werken wel met de Scios certificering. Brandstoftoevoerleidingen dienen onderworpen te worden aan inspecties door een bedrijf dat de richtlijnen volgt, zoals een Scios-gecertificeerd bedrijf dat doet. De specialisten van HTB zijn ervaren in het uitvoeren van een keuring aan uw gasleiding. Welke keuring verplicht is voor de installatie in uw bedrijf, instelling of ander gebouw, is afhankelijk van verschillende facetten. Zo bestaat er een scope 7a, 7b en 7c keuring. Wilt u meer weten over de regelgeving van Scios? Of is het tijd voor een uitvoerige inspectie? Bent u op zoek naar een Scios-gecertificeerd bedrijf of een bedrijf dat werkt met de Scios certificering? Neem dan contact op met HTB. Meer dan 25 jaar ervaring.

Wij werken volgens de Scios-gecertificeerde richtlijnen

Wilt u ons bedrijf inschakelen voor een periodieke inspectie? Dan controleren wij of uw brandstoftoevoerleidingen nog in een zodanige staat verkeren, dat deze aan de geldende eisen inzake veiligheid en milieu voldoen. De werkzaamheden die we uitvoeren volgens de Scios-gecertificeerde richtlijnen, zijn onder andere het:

  • Testen van de afstelling van de gasdrukregelapparatuur
  • Controleren van de functionaliteit van de afsluiters
  • Inspecteren van de (dichtheid van de) leiding
  • Beoordelen van de beveiligingsapparatuur
  • Detecteren van eventuele lekken

Treffen wij (naderende) gebreken aan? Dan wijzen wij u hier direct op. U bent verplicht de benodigde herstel- of onderhoudswerkzaamheden zo snel mogelijk uit te laten voeren.

Welke keuring geldt voor de installatie in uw bedrijf?

De inspecties van uw brandstoftoevoerleidingen moeten uitgevoerd worden door een bedrijf dat bekend is met de Scios-gecertificeerde eisen. HTB is dat. Alle inspecties aan brandstoftoevoerleidingen vallen onder scope 7. Deze zijn opgedeeld in scope 7a, scope 7b en scope 7c. Scope 7a wordt gebruikt voor bouwgebonden en industriële toepassingen met een gasdruk < 0,5 bar (= < 500 mbar). Voor deze installaties in gebouwen gelden de in het Bouwbesluit aangewezen normen NEN1078, NEN8078, de praktijkrichtlijn NPR3378 en de EN1775. Scope 7b is van toepassing op leidingen voor industriële toepassingen met een gasdruk > 0,5 bar (= > 500 mbar). Hiervoor geldt de vanuit het Bouwbesluit aangewezen norm NEN15001 en de NEN2078. Scope 7c is alleen van toepassing voor olieleidingen. Benader ons als u meer informatie hierover wenst.

Scios-gecertificeerd bedrijf

Contact met ons

Laat ons bedrijf de keuringen aan uw brandstoftoevoerleidingen uitvoeren. Wij zijn hiervoor gespecialiseerd.  Nog niet officieel Scios-gecertificeerd, maar al wel meer dan 25 jaar ervaring en uiterst bekend met alle richtlijnen. U bereikt HTB door te bellen naar 072-7435368 of stuur een e-mail naar info@HHTB.eu. Zo weet u zeker dat uw installaties gecontroleerd worden door een bedrijf dat werkt met de Scios-gecertificeerde richtlijnen.

    Meer info?